Ulgi PIT

W 2017 podatnikom przysługują rozmaite Ulgi PIT. Podatnik za ich pomocą może obniżać swój dochód/przychód/należny podatek, dzięki czemu w efekcie podatek jest niższy bądź następuje jego zwrot.

W roku podatkowym 2016/2017 podatnikom przysługują następujące ulgi podatkowe:

  • Ulga od Darowizn – możliwość odliczenia od PIT kwot przekazanych na organizacje pożytku publicznego, kościoły lub inne organizacje religijne.
  • Ulga na Dziecko – w zależności od dochodu i ilości dzieci należy nam się (przy PIT-36 i PIT-37) ulga prorodzinna w różnej wysokości.
  • Ulga rehabilitacyjna – ulga dla osób niepełnosprawnych. Zalicza się do niej m.in:
    • Ulgi na przewodnika, samochód, psa-przewodnika, ulga na leki
  • Ulga Internetowa –
  • Ulga dla krwiodawców – jeżeli należymy do honorowych dawców krwi, przysługuje nam ulga w zależności od ilości litrów oddanej krwi.

W zależności od tego, którym formularzem rozliczamy się z US inne ulgi są możliwe do odliczenia. Minimalne opcje odliczenia od podatków, przychodów, dochodu są przy drukach PIT-28 i PIT-36L, ze względu na uproszczenia podatkowe w formie ryczałtu i liniowości. Najwięcej możliwości mamy przy PIT 36 i 37, wtedy wszystkie ulgi są możliwe do odliczenia.