Terminy Rozliczeń PIT

Rozliczenia PIT 2017 obwarowane są ustawowymi terminami. Poniżej przedstawiamy informacje do kiedy należy złożyć PITy za 2016 rok, kiedy otrzymamy zwrot podatku oraz PIT-11.

 

Terminy Rozliczeń PIT 2016/2017:

# Koniec Stycznia 2017

Na koniec stycznia przypadają dwa obowiązki dla prowadzących działalność gospodarczą, to termin złożenia deklaracji PIT-28 za 2016 rok oraz dostarczenia do Urzędu Skarbowego formularza PIT-11 za pracowników, którzy w minionym roku pracowali na umowę o dzieło/zlecenie/pracę.

# Koniec Lutego 2017

Do końca lutego pracodawcy mają obowiązek wysłać PIT-11 do pracownika, bądź przekazać go osobiście.

# Koniec Kwietnia 2017

Do końca kwietnia (jeżeli ostatni dzień kwietnia wypada w święto lub niedzielę, może wydłużyć się to do 2-3 maja) podatnicy mają obowiązek złożyć deklaracje PIT (PIT 36, 36l, 37, 38, 39) do Urzędu Skarbowego. Należy pamiętać, że liczy się data wysłania deklaracji, a nie otrzymania jej przez Urząd Skarbowy. Obowiązek dotyczy także uregulowania kwoty podatku do zapłacenia, jeżeli taka wynika z deklaracji.

 

Terminy dla Urzędów Skarbowych

Do końca Lipca Urzędy Skarbowe przekazują kwotę 1% podatku do Organizacji Pożytku Publicznego, pozyskane z zapłaconych przez podatników składek.

 

Kiedy otrzymam zwrot podatku?

Urząd Skarbowy zobowiązany jest do zwrotu podatku dla podatnika do 3 miesięcy od rozliczenia deklaracji PIT 2017. Oznacza to, że jeżeli formularz rozliczymy i wyślemy w lutym, zwrot podatku możemy otrzymać już w maju. Jeżeli rozliczymy w kwietniu, jak większość podatników, zwrotu możemy oczekiwać w lipcu.