Stopnie Podatkowe

Stopnie (Progi) Podatkowe w 2017 roku pozostają takie same jak w latach poprzednich. Oznacza to, że system progowy opiera się na dwóch stopniach: 18% i 32%. Kiedy przekraczamy pierwszy próg podatkowy?

 

Kwoty Progów Podatkowych

Pierwszy próg podatkowy 2017 funkcjonuje do kwoty 85 528 zł, oznacza to, że do tej kwoty płacimy 18% podatku. Powyżej tej kwoty obowiązuje nas drugi stopień podatkowy, a więc 32%.

 

Co w przypadku przekroczenia pierwszego progu?

Jeżeli znajdziemy się w drugim progu podatkowym płacimy wyższy podatek wyłącznie od kwoty, o którą przekroczyliśmy 85 528 zł (przy obliczaniu sumy należy wziąć pod uwagę odliczenie kwoty zwolnionej z podatku).

 

Jak obniżyć dochody?

Kwotę podatku możemy obniżyć w przypadku PIT-37 za pomocą ulg podatkowych (np. ulga na internet, dziecko, rehabilitacyjna) lub rozliczając się wspólnie z małżonkiem.

 

Od 2009 roku stawki podatkowe nie zmieniły się w porównaniu z 2017.