PIT 36

Formularz PIT 36 2017 do Pobrania/Ściągnięcia w PDF

PIT-36 za 2016 rok wypełniają przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Obowiązek wypełnienia tego formularza istnieje w momencie gdy rozliczamy się na zasadzie podatku progowego, czyli w oparciu o 2 progi podatkowe. W przypadku podatku liniowego rozliczamy się drukiem PIT-36l. PIT36 składamy do końca Kwietnia 2015 roku.

Kto rozlicza PIT-36 2017?

  • prowadzący działalność gospodarczą, obliczający wysokość zaliczki na podatek,
  • PIT 36 rozliczają również podatnicy mający dochody ze źródeł zagranicznych
  • prowadzący specjalne działy działalności rolnej.

PIT 36 przez Internet

Aby wypełnić oraz wysłać PIT-36 drogą elektroniczną wystarczy pobrać program do Rozliczeń Podatkowych oraz skorzystać z kreatora, który obliczy większość pól za podatnika. Program do PIT 36 połączony jest również z systemem e-deklaracje, co skraca czas poświęcony na wypełnienie do minimum.

Załączniki do PIT 36

w 2017 roku do PIT-36 przydadzą nam się następujące załączniki: PIT-2K, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG