Jakie progi podatkowe w roku 2017?

Każda osoba, która osiąga jakieś dochody (niezależnie od ich wysokości) musi po zakończeniu roku podatkowego rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Dla każdego podatnika, który rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych powinno być znane pojęcie „próg podatkowy”. Powinien on także znać jego wysokość. Przybliżmy bliżej to pojęcie, gdyż od skali podatkowej, która nas dotyczy zależy, jak wysoki podatek musimy zapłacić w Urzędzie Skarbowym.

 

Na chwilę obecną w Polsce mamy tylko dwa progi podatkowe:

  • -18 %;
  • -32 %.

 

Kto zapłaci podatek w skali 18 %?

Podatek ten dotyczy osób, które w roku podatkowym zarobiły netto nie więcej niż 85 528 złotych. Przy wyliczaniu należnego podatku w skali 18 procentowej należy pamiętać, aby podatek został zmniejszony o kwotę 556,02 złote.

 

Kto musi zapłacić podatek z drugiego progu podatkowego?

Wszystkie osoby, których dochód przekroczył kwotę 85 528 złotych. Obliczając wysokość podatku w drugim progu podatkowym nie mnożymy wszystkich zarobionych przez siebie pieniędzy przez 32. Podatek w stawce 32 % zapłacimy bowiem tylko od tej części zarobków, która przekroczyła wspomnianą kwotę. Czyli od części naszych dochodów zapłacimy podatek w wysokości 18 %, a od części w wysokości 32%. Więcej o progach podatkowych: http://abc-podatki.pl/progi-podatkowe/

 

Czy zawsze obowiązywały dwa progi podatkowe?

Od chwili, kiedy w roku 1991 został wprowadzony podatek od osób fizycznych nastąpiło kilka zmian w progach podatkowych. Kiedy Polacy składali swoje pierwsze zeznanie podatkowe, a miało to miejsce w roku 1993, obowiązywały trzy skale podatkowe. Osoby najmniej zamożne, czyli zarabiające najmniejsze kwoty płaciły podatek w wysokości 20 %. Lepiej zarabiający płacili podatek w wysokości 30 %, a ci, którzy zarabiali najwięcej odprowadzali do Urzędu Skarbowego 40%. W  następnych latach, aż do roku 1997, skala podatku została podniesiona o jeden punkt procentowy. Podatki płacono więc w skali:

  • -21%;
  • -33%;
  • -45%.

Do skali podatkowej z roku 1992 powrócono w roku 1997 z tym, że podatek w trzeciej skali podatkowej wynosił 44 %. W roku 1998 progi podatkowe obniżono raz jeszcze.

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *