Kto wypełnia PIT-36 i PIT-36L?

Kto wypełnia PIT-36 i PIT-36L?

Podatki odprowadzają nie tylko osoby, które osiągają dochody wynikające z umowy o pracę, pobierają emeryturę, rentę czy pracują na umowie o dzieło lub zlecenia. Obowiązek płacenia podatków spoczywa także na osobach, które prowadzą działalność gospodarczą. Osoby, które taką działalność dopiero uruchomiły z pewnością zastanawiają się, jaki powinny wypełnić PIT. Continue reading “Kto wypełnia PIT-36 i PIT-36L?” »