Jakie progi podatkowe w roku 2017?

Jakie progi podatkowe w roku 2017?

Każda osoba, która osiąga jakieś dochody (niezależnie od ich wysokości) musi po zakończeniu roku podatkowego rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Dla każdego podatnika, który rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych powinno być znane pojęcie „próg podatkowy”. Powinien on także znać jego wysokość. Przybliżmy bliżej to pojęcie, gdyż od skali podatkowej, która nas dotyczy zależy, jak wysoki podatek musimy zapłacić w Urzędzie Skarbowym. Continue reading “Jakie progi podatkowe w roku 2017?” »