PIT online. Ile osób przekaże internetowo deklarację PIT w 2017?

PIT online. Ile osób przekaże internetowo deklarację PIT w 2017?

PIT-37 składa większość z nas. Ten typ deklaracji podatkowej dotyczy osób, które pracują na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło. PIT-37 obejmuje także pobierających świadczenia np. emeryturę lub rentę. Do pewnego czasu większość Polaków wszelkie formularze podatkowe wypełniała u księgowej. Ostatnio prawdziwą popularność zdobywają jednak programy internetowe. Continue reading “PIT online. Ile osób przekaże internetowo deklarację PIT w 2017?” »

Ulgi podatkowe – jakie nam się należą?

Ulgi podatkowe – jakie nam się należą?

PIT-37 to deklaracja podatkowa, którą muszą składać wszystkie osoby uzyskujące dochody za pośrednictwem płatników. Druk jest przeznaczony m.in. dla tych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło. PIT-37 obejmuje także osoby pobierające świadczenia, np. renty lub emerytury. Na druk PIT-37 można nanosić szereg ulg podatkowych. Continue reading “Ulgi podatkowe – jakie nam się należą?” »

Jakie progi podatkowe w roku 2017?

Jakie progi podatkowe w roku 2017?

Każda osoba, która osiąga jakieś dochody (niezależnie od ich wysokości) musi po zakończeniu roku podatkowego rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Dla każdego podatnika, który rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych powinno być znane pojęcie „próg podatkowy”. Powinien on także znać jego wysokość. Przybliżmy bliżej to pojęcie, gdyż od skali podatkowej, która nas dotyczy zależy, jak wysoki podatek musimy zapłacić w Urzędzie Skarbowym. Continue reading “Jakie progi podatkowe w roku 2017?” »